Coaching biznesowy — co to jest?

Coaching biznesowy to technika, która polega na indywidualnej i intensywnej pracy z pojedynczą osobą z organizacji, aby pomóc jej przygotować się do wyzwań przed nią stojących i osiągnąć wymierne rezultaty dla biznesu.

Coach pracuje indywidualnie, aby zapewnić Klientowi 100% poufności i komfortu. Dzięki temu stwarza przestrzeń do szczerości, autentyczności i przechodzenia do rzeczy podczas rozmowy bez zbędnego owijania w bawełnę.

Coach pracuje w oparciu o cel. Analizując problem razem z Klientem, może sformułować target jako pracę coachingową. Dzięki temu koncentruje cały dostępny czas coachingu na tym, aby służył wypracowaniu realnych i łatwych do zastosowania rozwiązań. Unika zbędnego omawiania szczegółów trudnej sytuacji z Klientem. Wchodzi w szczegóły o tyle, o ile ma to posłużyć rozwiązaniu problemu tu i teraz.

Coach tworzy z Klientem nowe, gotowe do użycia rozwiązania. W trakcie pracy dokonuje przeglądu tego, co udało lub nie udało się zrobić. Bierze pod uwagę możliwości czasowe, organizacyjne i kompetencyjne Klienta. Unika teoretyzowania, za to posługuje się teorią tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jej zastosowanie może znacząco poprowadzić Klienta do przodu w kierunku celu.

Coach pracuje w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że nie trzyma się kurczowo planu w często zmieniającym się środowisku organizacji, ale dopasowuje się do aktualnej sytuacji Klienta. Dzięki elastyczności każde spotkanie z coachem przynosi korzyści Klientowi. Niezależnie do tego, co dzieje się aktualnie w organizacji, nie trzeba zwlekać, ponieważ każdy moment jest dobry do zastosowania coachingu.

Warto skorzystać z coachingu biznesowego w sytuacjach, kiedy:

– dana osoba brała udział w szkoleniu i chce zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązaniu konkretnego zagadnienia związanego ze swoją pracą,

– osoba zajmuje nowe stanowisko (awans), przejmuje nowy zespół lub dostaje nowe zadanie, znaczące z perspektywy celów organizacji,

– zmieniają się oczekiwania biznesowe i dział lub zespół potrzebują zmodyfikować charakter i sposób swojej pracy,

– dana osoba w organizacji ma poczucie, że nadal pracując w taki sposób jak dotychczas, wypali się, lub że jej sposób pracy nie jest efektywny i wypracowanie tego samego rezultatu kosztuje ją coraz więcej wysiłku.

Dzięki coachingowi biznesowemu można:

– zbudować autorytet przełożonego i wsparcie relacji w zespole do celów biznesowych,

– wyznaczyć cele indywidualne i zespołowe, które przyniosą wymierne rezultaty,

– zaprojektować wartości i zasady funkcjonowania zespołu, tak aby zwiększyć komfort i efektywność pracy,

– wypracować metody pracy z Klientami i kontrahentami, aby zwiększyć skuteczność działania i zaoszczędzić czas,

– przeanalizować styl komunikowania się w zespole, który sprzyja braniu odpowiedzialności przez poszczególnych pracowników,

– zaangażować pracowników i działy we współpracę,

– rozwiązywać konflikty międzydziałowe i wewnątrzzespołowe.

podczas niej Klient coachingu wraz z przełożonym mogą określić liczbę i czas spotkań oraz cele, jakie w ramach coachingu będą realizowali.

1. Sesja trójstronna

w ramach 60-minutowego spotkania Klient coachingu i coach omawiają oczekiwania Klienta, zasady coachingu oraz metody pracy. Jest to okazja dla Klienta, aby przekonać się, na ile forma pracy i osoba coacha mu odpowiadają. W trakcie sesji dochodzi do sprecyzowania celów procesu coachingowego.

2. Sesja zerowa

są okazją do przeanalizowania, co udało się wdrożyć po ostatnim coachingu, co stanęło na przeszkodzie oraz co nowego warto wypracować. Każde pojedyncze spotkanie przebiega w podobnej formule: określenie celu spotkania, zbadanie tego, jak wygląda sytuacja w danym momencie, analizowanie rozwiązań i możliwości, wybór metody działania i przygotowanie planu.

3. Sesje pojedyncze
(3-5 sesji)

dokładnie w połowie całego procesu coachingowego Klient ma szansę podsumować to, czego się nauczył oraz co ważnego jeszcze przed nim, tak aby móc maksymalnie wykorzystać drugą połowę procesu.

4. Sesja half-time

podczas niej Klient podsumowuje całą drogę, którą przeszedł z coachem. Otrzymuje feedback od coacha i razem z nim formułuje wyzwanie, jakie podejmie samemu po zakończeniu procesu. Ostatni element sesji podsumowującej to zaproszenie przełożonego i podzielenie się z nim wypracowanymi rezultatami biznesowymi.

6. Sesja podsumowująca
en_GBEnglish (UK)
pl_PLPolski en_GBEnglish (UK)