?> ?>

Coaching biznesowy — co to jest?

Coaching biznesowy to technika, która polega na indywidualnej i intensywnej pracy z pojedynczą osobą z organizacji, aby pomóc jej przygotować się do wyzwań przed nią stojących i osiągnąć wymierne rezultaty dla biznesu.

Coach pracuje indywidualnie, aby zapewnić Klientowi 100% poufności i komfortu. Dzięki temu stwarza przestrzeń do szczerości, autentyczności i przechodzenia do rzeczy podczas rozmowy bez zbędnego owijania w bawełnę.

Coach pracuje w oparciu o cel. Analizując problem razem z Klientem, może sformułować target jako pracę coachingową. Dzięki temu koncentruje cały dostępny czas coachingu na tym, aby służył wypracowaniu realnych i łatwych do zastosowania rozwiązań. Unika zbędnego omawiania szczegółów trudnej sytuacji z Klientem. Wchodzi w szczegóły o tyle, o ile ma to posłużyć rozwiązaniu problemu tu i teraz.

Coach tworzy z Klientem nowe, gotowe do użycia rozwiązania. W trakcie pracy dokonuje przeglądu tego, co udało lub nie udało się zrobić. Bierze pod uwagę możliwości czasowe, organizacyjne i kompetencyjne Klienta. Unika teoretyzowania, za to posługuje się teorią tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jej zastosowanie może znacząco poprowadzić Klienta do przodu w kierunku celu.

Coach pracuje w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że nie trzyma się kurczowo planu w często zmieniającym się środowisku organizacji, ale dopasowuje się do aktualnej sytuacji Klienta. Dzięki elastyczności każde spotkanie z coachem przynosi korzyści Klientowi. Niezależnie do tego, co dzieje się aktualnie w organizacji, nie trzeba zwlekać, ponieważ każdy moment jest dobry do zastosowania coachingu.

Warto skorzystać z coachingu biznesowego w sytuacjach, kiedy:

– dana osoba brała udział w szkoleniu i chce zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązaniu konkretnego zagadnienia związanego ze swoją pracą,

– osoba zajmuje nowe stanowisko (awans), przejmuje nowy zespół lub dostaje nowe zadanie, znaczące z perspektywy celów organizacji,

– zmieniają się oczekiwania biznesowe i dział lub zespół potrzebują zmodyfikować charakter i sposób swojej pracy,

– dana osoba w organizacji ma poczucie, że nadal pracując w taki sposób jak dotychczas, wypali się, lub że jej sposób pracy nie jest efektywny i wypracowanie tego samego rezultatu kosztuje ją coraz więcej wysiłku.

Dzięki coachingowi biznesowemu można:

– zbudować autorytet przełożonego i wsparcie relacji w zespole do celów biznesowych,

– wyznaczyć cele indywidualne i zespołowe, które przyniosą wymierne rezultaty,

– zaprojektować wartości i zasady funkcjonowania zespołu, tak aby zwiększyć komfort i efektywność pracy,

– wypracować metody pracy z Klientami i kontrahentami, aby zwiększyć skuteczność działania i zaoszczędzić czas,

– przeanalizować styl komunikowania się w zespole, który sprzyja braniu odpowiedzialności przez poszczególnych pracowników,

– zaangażować pracowników i działy we współpracę,

– rozwiązywać konflikty międzydziałowe i wewnątrzzespołowe.

pl_PLPolski